TJÄNSTER

Konsultation

Trädgårdsrådgivning  

TRÄDGÅRDSKÖTSEL

• Ogräsrensning borttagande av ovälkommen växtlighet
• Gräsklippning och grästrimmning etc
• Häckklippning,buskbeskärning och trädbeskärning 
• Lövkrattning och lövblåsning

Anläggning i trädgård

• Anläggning i naturträdgårdar och plantering.
• Renovering och nyanläggning rabatter
• Renovering och nyanläggning grusgångar och naturstig. 
• Plantering växter och träd.
• Vildsvins montering elstängsel 
( anläggning stängsel ( åretrunt så länge det inte är tjäle och mycket snö ) 

Skiss  lättare designe

Jag gör en skiss över din rabatt och ger förslag på olika lösningar av rabatter. Med skissen kommer också växtlista.

Markvård

• Markvård som jordfräsning och flisning,
• Manuell Slyrensning längs skogsvägar och diken.Dikesrensning mindre diken
• Snöröjning på Bostadsrättföreningar och hos företag .
• Snöröjning efter behov eller löpande hos privatpersoner och företag. 
• Snöröjning (fridtidshus) för snickare för att kunna utföra sitt jobb hos privatpersoner