Mina tjänster

Välkommen till tjänster! 

Konsultation

Trädgårdsrådgivning  

TRÄDGÅRDSKÖTSEL

•Ogräsrensning borttagande av ovälkommen växtlighet
•Gräsklippning och grästrimmning etc
•Häckklippning,buskklippning och trädbeskärning 
• Lövkrattning och lövblåsning

Anläggning i trädgård

•Anläggning naturträdgårdar och plantering.
•Anläggning stenmur och stigar 
•Renovering och nyanläggning rabatter
• Renovering och nyanläggning grusgångar och naturstig. 
• Plantering växter och träd.
• Vildsvins stängsel el 
( anläggning stängsel och rabatter går göra åretrunt så länge det inte är tjäle ) 

Skiss  lättare designe

Jag gör en skiss över din trädgård och ger förslag på olika lösningar av trädgård. Med skissen kommer också 
växtlista.

Markvård

•Markvård som jordfräsning och flisning,
•Manuell Slyrensning längs skogsvägar och diken.Dikesrensning mindre diken
•Snöröjning på Bostadsrättföreningar och hos företag 
•Snöröjning efter behov eller löpande hos privatpersoner och företag. 
•Snöröjning för snickare för att kunna utföra sitt jobb hos privatpersoner