TJÄNSTER

Konsultation

Trädgårdsrådgivning  

TRÄDGÅRDSKÖTSEL

• Ogräsrensning borttagande av ovälkommen växtlighet
• Gräsklippning och grästrimmning etc
• Häckklippning,buskbeskärning och trädbeskärning 
• Lövkrattning och lövblåsning

Anläggning i trädgård

• Anläggning i naturträdgårdar och plantering.
• Anläggning stenmur och stigar 
• Renovering och nyanläggning rabatter
• Renovering och nyanläggning grusgångar och naturstig. 
• Plantering växter och träd.
• Vildsvins stängsel el 
( anläggning stängsel och rabatter går göra åretrunt så länge det inte är tjäle ) 

Skiss  lättare designe

Jag gör en skiss över din trädgård och ger förslag på olika lösningar av rabatter. Med skissen kommer också växtlista.

Markvård

• Markvård som jordfräsning och flisning,
• Manuell Slyrensning längs skogsvägar och diken.Dikesrensning mindre diken
• Snöröjning på Bostadsrättföreningar och hos företag 
• Snöröjning efter behov eller löpande hos privatpersoner och företag. 
• Snöröjning för snickare för att kunna utföra sitt jobb hos privatpersoner